Hội Vạn Xuân Giang Xá – nhớ ơn công đức vua Lý Nam Đế

Mảnh đất Giang Xá – Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội là nơi gắn liền với thân thế và sự nghiệp của vị vua đầu tiên xưng Đế trong lịch sử dân tộc, người đánh đuổi giặc Lương xâm lược và lập ra nhà nước Vạn Xuân. Không chỉ là người xưng Đế đầu tiên của nước Việt, mà việc vua Lý Nam Đế lập nên nước Vạn Xuân đã đặt nền móng cho Lý Công Uẩn định đô tại Thăng Long sau này. Tưởng nhớ công lao đấu tranh, dựng nước và giữ nước của Vua Lý Nam Đế, hàng năm, cứ vào ngày 12 tháng Giêng, dân làng Giang Xá lại mở hội truyền thống dạy thế hệ con cháu khắc ghi công lao của người, đồng thời gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử vô giá này.

Tường Nguyên

Leave A Comment