Trẩy hội Thổ Hà….chiềng làng chiềng chạ… í a…

CHIỀNG LÀNG CHIỀNG CHẠ…Í A…CÓ GÌ Ở LỄ HỘI ĐỘC ĐÁO NHẤT BẮC GIANG
Người ta kháo nhau rằng, hội Thổ Hà như hội quần tiên. Những gì lấp lánh nhất của cổ tích tuổi thơ đều có ở lễ hội này. Đội rước tham gia rước lễ được hóa trang thành các nhân vật đặc sắc như Tiên Đồng- Ngọc Nữ, ba ông Tam Đa Phúc – Lộc – Thọ, Tướng quân…
Khoảng cách từ miếu ra đình chỉ 300m nhưng lễ rước phải mất hai tiếng, đi cùng lễ rước là những màn múa, trống hội rộn ràng.
Lễ hội làng Thổ Hà thường diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22/1 âm lịch với 3 năm một lần và ngày lễ chính là 21/1 âm lịch. Còn chần chừ gì mà không đi trẩy hội, đến hòa mình không khí lễ hội đầu năm có 1 không 2 này!
Tường Nguyên

Leave A Comment