Ca sĩ Phạm Hồng Phước gội đầu cho cán bộ đường sắt