Sự kiện giao lưu Booker cùng Vietnam Airlines

Một trong những dấu ấn đáng nhớ của VE và Vietnam Airlines đó chính là sự kiện Giao lưu Booker hè 2019 với các hoạt động tôn vinh tri thức, tôn vinh văn hoá đọc dành cho người yêu sách. Sự kiện mở ra giá trị kết nối ý nghĩa, sâu rộng giữa Vietnam Airlines và cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người đọc sách, đồng thời là con đường chung bước trong nhiều hoạt động, sự kiện mới mẻ giữa Vietnam Airlines và VE.

Tường Nguyên

Leave A Comment