Strategy

Talkshow Doctor online I TH Vĩnh Long

Trong vai trò đơn vị sản xuất chương trình truyền hình uy tín, talkshow sức khỏe Doctor Online là một trong những dấu ấn đáng nhớ của Viet Event trong lĩnh vực truyền thông. Thông qua chương trình, khán giả được tiếp cận thông tin về chăm sóc, bảo vệ…
Read More