𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐞̂𝐧 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐞̂𝐧 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭

Khi VE quẩy sự kiện cùng nhãn hàng trên bờ biển nào sẽ là dấu ấn vô cùng đáng nhớ trên vùng đất đó, góp phần làm nên danh tiếng về “huyền thoại event biển” do các khách hàng thân thương đặt cho team. Sau nhiều năm trở lại và…
Read More

CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG CỦA NHỮNG CÁN BỘ ĐƯỜNG SẮT – NHÂN VẬT CA SĨ PHẠM HỒNG PHƯỚC GỘI ĐẦU TẠI TIỆM TÓC THANH XUÂN – SỰ KIỆN THANH XUÂN MÃI MÃI

Khi phỏng vấn và lắng nghe câu chuyện của các chị, ai cũng nghèn nghẹn vì xúc động. Team Ve muốn kể lại cùng mọi người để chúng ta cùng chậm rãi cảm nhận, sống lại một hồi ức đẹp! Những kỉ niệm đẹp của chị Lê Thị Hương –…
Read More