Liên hệ

Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Việt – VietEvent

Trụ sở: 

P606 – Tầng 6 – Tháp Hà Nội – 49 Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel : (84-4) 3936 4552

Fax: (84-4) 3936 4563

Website: vietevent.com.vn

Gửi liên hệ