Content marketing

Lợi thế lớn của chúng tôi là có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, báo chí, Internet và digital marketing. Lợi thế rất lớn của chúng tôi là tình yêu và sự am hiểu về văn hóa, con người. Điều này giúp chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp chia sẻ câu chuyện cùng thông điệp của mình với khách hàng một cách hiệu quả nhất trong kỷ nguyên số.

Những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp:

– Chiến lược nội dung (content strategy)
– Xây dựng kế hoạch truyền thông (communications planning)
– Phân tích khách hàng và xây dựng cộng đồng (brand community & customer’s journey)
– Chiến lược PR và Digital (PR & digital platform)

Bài viết liên quan

Bình luận

Chưa có bình luận